Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2013 13:02

Γυναικεία επιχειρηματικότητα

Γράφτηκε από 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)
Αν και η Ελλάδα ακόμη απέχει από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ, ως προς την ενεργοποίηση των γυναικών στον επιχειρηματικό τομέα, η γυναικεία επιχειρηματικότητα έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μεταβολή των παραδοσιακών προτύπων και στην ανάπτυξη νέων, στη βελτίωση των υπαρχόντων μηχανισμών, καθώς και στον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας, που βοήθησε στη μαζική είσοδο των γυναικών στο εργατικό δυναμικό, στη βελτίωση του μορφωτικού τους επιπέδου και τέλος στην αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης στον τομέα των υπηρεσιών. Η αύξηση αυτή επηρεάζει θετικά και την εξέλιξη στα ποσοστά της επιχειρηματικότητας, συνολικά. Παρόλη όμως την αυξητική αυτή τάση, σε σχέση με τις υπόλοιπες ανεπτυγμένες χώρες η χώρα μας ακολουθεί το «υπόδειγμα υστέρησης» που παρουσιάζεται και στους περισσότερους τομείς της οικονομίας της.

Η καινοτομία στις επιχειρήσεις των γυναικών φαίνεται να κινείται σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με αυτή των ανδρών. Ενώ το 68% των ανδρών νέων επιχειρηματιών δηλώνουν ότι το προϊόν ή η υπηρεσία που προσφέρουν δεν θεωρείται νέο και πρωτοποριακό από τους πελάτες τους, το 63% των γυναικών επιχειρηματιών δηλώνει ότι το προϊόν τους θεωρείται καινοτόμο.

Το γεγονός ότι τα παιδιά των αυτοαπασχολούμενων γονέων εμφανίζουν μεγαλύτερη τάση για επιχειρηματική δραστηριότητα αναδεικνύει τη σημασία των προτύπων για τη διαμόρφωση θετικής ή αρνητικής στάσης στην επιχειρηματικότητα.

Επιπλέον, η επίδραση των επιχειρηματικών προτύπων έχει άμεση σχέση με την οπτική του φύλου, υπό την έννοια ότι κάθε άτομο επηρεάζεται περισσότερο από τα επιχειρηματικά πρότυπα που προβάλλουν άτομα του ιδίου φύλου. Τα αγόρια φαίνεται να επηρεάζονται περισσότερο από τον πατέρα τους, ενώ τα κορίτσια από τη μητέρα τους, ως προς την προβολή επιχειρηματικού προτύπου. Έτσι, το μη ανεπτυγμένο επιχειρηματικό πνεύμα της νεότερης γυναίκας, ανατροφοδοτείται από την έλλειψη επιχειρηματικής νοοτροπίας της μητέρας.

Οι δραστηριότητες των γυναικών σχετίζονται με τον αγροτουρισμό, την βιοτεχνική-οικοτεχνική παραγωγή και εμπορία ειδών που προέρχονται από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, την κατασκευή και εμπορία προϊόντων πολιτιστικής κληρονομιάς και την παραγωγή και εμπορία προϊόντων εναλλακτικών μορφών γεωργίας.

Οι περισσότεροι γυναικείοι συνεταιρισμοί επεξεργάζονται, παράγουν και διαθέτουν τοπικά προϊόντα διατροφής, που προέρχονται από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων. Υπάρχουν λίγοι συνεταιρισμοί που ασχολούνται με την κατασκευή και εμπορία προϊόντων πολιτιστικής κληρονομιάς και άλλοι με την παραγωγή και εμπορία προϊόντων εναλλακτικών μορφών γεωργίας.

Θα πρέπει, ωστόσο, να επισημάνουμε ότι η επαγγελματοποίηση των δεξιοτήτων των αγροτισσών, μέσα από τους γυναικείους συνεταιρισμούς, αναπαράγει ουσιαστικά έμφυλα κοινωνικά στερεότυπα του γυναικείου ρόλου (τροφός-μαγείρισσα-φύλακας παραδοσιακών αξιών), υπονομεύοντας σε τελική ανάλυση την ίδια την κοινωνική και οικονομική χειραφέτηση, που προκύπτει από την ενεργό της απασχόληση και την οικονομική της συνεισφορά στο οικογενειακό εισόδημα.

Οπωσδήποτε η απασχόληση αυτή καθεαυτή των γυναικών στην παρασκευή τοπικών προϊόντων ή στη φιλοξενία δεν προκαλεί τη δημιουργία νέων επαγγελμάτων. Ωστόσο, η λειτουργία μιας επιχείρησης (συνεταιριστικής ή μη), πέρα από τις γνώσεις της παρασκευής του προϊόντος, απαιτεί και άλλες γνώσεις και ικανότητες, όπως διοίκησης, οργάνωσης, μάρκετινγκ κ.λπ. Αυτός ακριβώς ο συνδυασμός δημιουργεί ένα νέο επάγγελμα στον αγροτικό χώρο, εντελώς άγνωστο στις γυναίκες. Απαιτείται δηλαδή από τις γυναίκες να «μετατραπούν» σε επιχειρηματίες.

Για την επαγγελματοποίηση όμως αυτών των ασχολιών δεν αρκεί η καλή γνώση της τεχνικής της παραγωγής, δεν αρκεί η καλή θέληση και το καλό προϊόν, αλλά απαιτείται και κεφάλαιο, απαιτούνται επίσης και άλλες γνώσεις, τις οποίες οι γυναίκες της υπαίθρου στην πλειοψηφία τους δεν κατέχουν. Επίσης, χρειάζεται να προωθηθούν και να ενδυναμωθούν η συμμετοχικότητα και η συνεργασία των γυναικείων συνεταιρισμών μεταξύ τους, καθώς και η δικτύωση σε τοπικό αλλά και περιφερειακό επίπεδο.

Εκτός από τα οικονομικά προβλήματα και τα προβλήματα τεχνογνωσίας σχετικά με την παραγωγή που αντιμετωπίζουν οι συνεταιρισμοί, το πρόβλημα της διάθεσης των προϊόντων τους φαίνεται να απασχολεί ιδιαίτερα τις γυναίκες των συνεταιρισμών. Η έδρα πολλών συνεταιρισμών βρίσκεται σε μειονεκτικές και απομονωμένες περιοχές, μακριά από τα αστικά κέντρα, τα οποία αποτελούν και τις κύριες αγορές των προϊόντων. Έτσι, τόσο το κόστος μεταφοράς όσο και η πρόσβαση στις αγορές δυσκολεύουν τη διάθεση των προϊόντων που παρασκευάζουν και δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τα προϊόντα που παράγουν οι βιομηχανίες-βιοτεχνίες και τα αντίστοιχα εισαγόμενα είδη. Η αναζήτηση και αξιοποίηση μέτρων που θα διευκολύνουν τη διείσδυση των επιχειρήσεων αυτών στην αγορά του εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού θα πρέπει να αποτελεί το επίκεντρο του ενδιαφέροντος των γυναικών.

Ωστόσο, οι γυναίκες δεν μπορούν από μόνες τους να ικανοποιήσουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, οι οποίες απαιτούν προγραμματισμό, σχεδιασμό, οργάνωση, διεύθυνση, έλεγχο, ειδικές γνώσεις σχετικά με το προϊόν και την αγορά, τη χρηματοδότηση καθώς και τα τεχνολογικά μέσα. Δεν μπορεί όμως και ο κάθε συνεταιρισμός από μόνος του να προσλάβει εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο θα αναλάβει την υλοποίηση και επίτευξη των στόχων του συνεταιρισμού. Απαιτείται κατά συνέπεια η ουσιαστική λειτουργία μιας θεσμικής υπηρεσίας υποστήριξης, ενδεχομένως της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Γυναικών, η οποία υπάρχει μεν, δε φαίνεται όμως να εκφράζει το σύνολο των γυναικείων συνεταιρισμών της χώρας.

Επιπλέον, σε πολλούς συνεταιρισμούς εμφανίζονται προβλήματα οργάνωσης και διοίκησης. Ο καταμερισμός των εργασιών αποτελεί δύσκολη υπόθεση και συχνά έχει γίνει αιτία αντιθέσεων μεταξύ των μελών του συνεταιρισμού με αποτέλεσμα την κακή συνεργασία τους. Η έλλειψη γνώσεων για τις διάφορες θέσεις δημιουργεί, επίσης, αναποτελεσματική λειτουργία του συνεταιρισμού. Αιτία αυτών των προβλημάτων είναι η μεγάλη ηλικία των μελών, η έλλειψη συνεταιριστικής συνείδησης και συνεταιριστικής εκπαίδευσης, η δυσπιστία των γυναικών για συλλογικές εργασίες και επομένως και για την ωφελιμότητα των συνεταιρισμών, η έλλειψη τεχνογνωσίας, επιχειρηματικής ικανότητας και ενημέρωσης, το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο κ.λπ..

Όσοι συνεταιρισμοί κατάφεραν τελικά να λειτουργήσουν και να αναπτυχθούν είναι γιατί συνετέλεσαν ένας ή και συνδυασμός των παρακάτω παραγόντων:
 η ύπαρξη ενός πυρήνα γυναικών, ιδιαίτερα δραστήριων με ηγετικές ικανότητες (π.χ., Άγ. Αντώνιος, Πορόια)
 η ύπαρξη ενός τοπικού φορέα που ενθάρρυνε και στήριζε ουσιαστικά την προσπάθεια των γυναικών (π.χ., Τυχερό)
 η «από κάτω» προσέγγιση για τη δημιουργία του συνεταιρισμού.

Τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την προβολή και προώθηση του συνεταιρισμού είναι οι δημόσιες σχέσεις, τα φυλλάδια, οι κάρτες, η διαφήμιση σε τοπικές εφημερίδες και περιοδικά, στο ραδιόφωνο, την τηλεόραση, το διαδίκτυο και η συμμετοχή σε εκθέσεις. Ο συνεταιρισμός έχει δική του ιστοσελίδα (www.aianton.gr), η οποία δημιουργήθηκε με αφορμή ένα πρόγραμμα του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. Στην ιστοσελίδα βρίσκουμε στοιχεία για την ιστορία του συνεταιρισμού, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα του καθώς και τις συνταγές του. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα να παραγγείλει κανείς προϊόντα μέσω της ιστοσελίδας ή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του συνεταιρισμού (e-business), που είναι: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Η ζήτηση των προϊόντων του συνεταιρισμού μέσω της ιστοσελίδας του συνεχώς αυξάνεται. Ο συνεταιρισμός αποτελεί ομάδα (group) στον ιστοχώρο κοινωνικής δικτύωσης facebook, με τον τίτλο «Γυναικείος Συνεταιρισμός Αγ. Αντωνίου».
Διαβάστηκε 6325 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2013 16:22
Σοφία Αντωνοπούλου

Διαχειρίστρια του AromaFarm.gr

Ιστότοπος: www.aromafarm.gr E-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.