Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2013 16:56

Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων

Γράφτηκε από 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Οι θερμοκοιτίδες (φυτώρια) επιχειρήσεων είναι προγράμματα υποστήριξης επιχειρηματικότητας που προσφέρουν στους επίδοξους επιχειρηματίες ένα ανέξοδο ξεκίνημα και ένα ασφαλές περιβάλλον διοικητικής υποστήριξης, συμβουλευτικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Τα προγράμματα αυτά οργανώνονται από οργανισμούς οικονομικής ανάπτυξης, κυβερνήσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και πανεπιστήμια, και λειτουργούν σαν το σπίτι των νέων επιχειρήσεων. Προσφέρουν χώρους χαμηλού κόστους, νοικιάζουν εξοπλισμό, και μια αίσθηση συντροφικότητας για τους αρχάριους επιχειρηματίες. Μία θερμοκοιτίδα φιλοξενεί τους «μαθητές» της για 2-3 χρόνια, οι οποίοι όταν αποφοιτούν βγαίνουν στην αγορά. Έτσι δημιουργούνται νέες φίρμες, νέες θέσεις εργασίας και νέες ζωντανές κοινότητες. Οι θερμοκοιτίδες προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα και παίρνουν νέες μορφές για να εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους, όπως οι θερμοκοιτίδες διαδικτύου και οι θερμοκοιτίδες μέσα σε υπάρχουσες επιχειρήσεις.


Πλεονεκτήματα των θερμοκοιτίδων:

Οι σύμβουλοι μικρών επιχειρήσεων συμβουλεύουν τους πελάτες τους να συμμετέχουν σε θερμοκοιτίδες, ώστε να τύχουν όλων των πλεονεκτημάτων που τους παρέχουν:

-Χαμηλό αρχικό λειτουργικό κόστος
Οι επιχειρήσεις που λαμβάνουν μέρος στα προγράμματα μοιράζονται τα κόστη και απολαμβάνουν ευκολίες, όπως είναι τα χαμηλά μισθώματα ενοικίασης εξοπλισμού γραφείου, εργαστηρίων, η γραμματειακή υποστήριξη κλπ.

-Συμβουλευτική και διοικητική υποστήριξη
Οι μέντορες των θερμοκοιτίδων προσφέρουν πολύπλευρες συμβουλές για ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών, εμπορικών και διαφημιστικών θεμάτων.

-Πρόσβαση σε κεφάλαια επιχειρηματικότητας αρχικών σταδίων

-Νομιμοποίηση και αξιοπιστία σε υποψήφιους επενδυτές και πελάτες. Το γεγονός ότι μια επιχείρηση έγινε αποδεκτή σε θερμοκοιτίδα κινητοποιεί τους ενδιαφερόμενους και αποτελεί την πρώτη ευκαιρία διαφήμισης της επιχείρησης.

-Οικουμενικότητα της έννοιας της θερμοκοιτίδας
Οι θερμοκοιτίδες μπορούν να προσαρμοστούν και να λειτουργήσουν αποτελεσματικά σε όλες τις κοινωνίες, οικονομίες και δημογραφικά δεδομένα, και να πάρουν κάθε πιθανό σχήμα, μέγεθος και μορφή. Η αξία της θερμοκοιτίδας φαίνεται στην ικανότητά της να απορροφά νέες μορφές επιχειρήσεων που καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες: μεταφοράς τεχνολογίας, αναγέννησης γειτονιών, μειονοτικών επαγγελμάτων, αγροτικής παραγωγής.

-Συντροφικότητα για αρχάριους επιχειρηματίες
Πολλοί νέοι επιχειρηματίες θεωρούν τις θερμοκοιτίδες το κλειδί για την επιτυχία τους. Συγκεντρώνοντας τους επιχειρηματίες κάτω από μια κοινή «στέγη», δημιουργείται μια διαχρονική δυναμική, που παρέχει ενθάρρυνση και ψυχολογική υποστήριξη στους συμμετέχοντες, ανταλλαγή πληροφοριών και εγκαθίδρυση επικοινωνιακών δικτύων. Η θερμοκοιτίδα πολλές φορές είναι για τους νέους επιχειρηματίες μονόδρομος για την οικονομική τους ανάπτυξη.

Πάντως, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, γιατί κάποιοι αυτοδιαφημίζονται ψευδώς ως ιδιοκτήτες ή μάνατζερ θερμοκοιτίδων, και για το λόγο αυτόν, οι επιχειρηματίες πρέπει να μελετούν προσεκτικά τις λεπτομέρειες της κάθε προσφοράς για να διαπιστώνουν αν αυτοί οι ισχυρισμοί ευσταθούν.

Πόσο χρόνο κρατάει η παραμονή στις θερμοκοιτίδες; Οι μάνατζερ των θερμοκοιτίδων τείνουν να υπόσχονται ότι όλοι οι στόχοι των επιχειρήσεων, με τη βοήθειά τους, μπορούν να επιτευχθούν άμεσα. Όμως, αν τα πρώτα αποτελέσματα δεν είναι ενθαρρυντικά, οι συμμετέχοντες επιχειρηματίες διακατέχονται από πανικό. Χρειάζεται υπομονή, γιατί συνήθως απαιτούνται 2 χρόνια από τον σχηματισμό της επιχειρηματικής ιδέας μέχρι την αποφοίτηση από τη θερμοκοιτίδα και άλλα 2 χρόνια τουλάχιστον μέχρι να καθιερωθεί η επιχείρηση στην αγορά.

Πολλοί πιστεύουν ότι για να είναι ικανοί να αναλάβουν τη διεύθυνση μιας θερμοκοιτίδας, αρκεί απλώς να παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα ηγεσίας. Όμως η διοίκηση της θερμοκοιτίδας απαιτεί ανθρώπους με εμπειρία, ώστε να μπορούν να καταρτίζουν μακροπρόθεσμα επιχειρηματικά σχέδια και να κατευθύνουν τις επιχειρήσεις προς την οικονομική ανεξαρτησία. Ο ρόλος της θερμοκοιτίδας είναι η επαρκής αντιμετώπιση των αναγκών της επιχείρησής σας όσον αφορά την αγορά-στόχο, τα σχέδια ανάπτυξης του ανταγωνισμού και τη χρηματοδότηση, η οποία αποτελεί και την οικονομική βάση της θερμοκοιτίδας.

Οι βασικότερες υπηρεσίες μιας θερμοκοιτίδας:
Επιχειρηματικές συμβουλές
Δραστηριότητες δικτύωσης
Marketing
Υψηλής ταχύτητας πρόσβαση στο Internet
Βοήθεια με τη λογιστική / χρηματοοικονομική διαχείριση
Πρόσβαση σε τραπεζικά δάνεια και προγράμματα εγγυήσεων
Βοήθεια με τις δεξιότητες προβολής
Σύνδεση με την ανώτατη εκπαίδευση
Σύνδεση με στρατηγικούς εταίρους
Πρόσβαση σε επενδυτικά κεφάλαια
Ολοκληρωμένα προγράμματα κατάρτισης
Συμβουλευτικές επιτροπές και μέντορες
Διαχείριση ομάδας
Διαχείριση διαδικαστικών θεμάτων
Τεχνολογική κατάρτιση
Εμπορική υποστήριξη
Νομική υποστήριξη
Κατοχύρωση πνευματικής ιδιοκτησίας

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι οι θερμοκοιτίδες δεν εξυπηρετούν όλες τις εταιρείες. Οι επιχειρηματίες που επιθυμούν να εισαχθούν σε πρόγραμμα επώασης επιχειρήσεων πρέπει να υποβάλουν αίτηση για εισδοχή. Τα κριτήρια αποδοχής διαφέρουν από πρόγραμμα σε πρόγραμμα, αλλά σε γενικές γραμμές γίνονται δεκτοί μόνο όσοι παρουσιάζουν ένα εφικτό και εφαρμόσιμο επιχειρησιακό σχέδιο.

Αν και τα περισσότερα φυτώρια προσφέρουν στους πελάτες τους χώρο γραφείων και κοινές διοικητικές υπηρεσίες, η καρδιά ενός πραγματικού προγράμματος επώασης επιχειρήσεων είναι οι υπηρεσίες που παρέχει σε νεοσύστατες εταιρείες.

Η πλειοψηφία των προγραμμάτων επώασης ανέφερε ότι εξυπηρέτησε θυγατρικές ή εικονικές επιχειρήσεις. Οι εταιρείες αυτές δεν διαμένουν στις εγκαταστάσεις της θερμοκοιτίδας, αλλά μπορεί να έχουν την έδρα τους στο σπίτι του επιχειρηματία ή οι εγκαταστάσεις τους να βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο λειτουργίας, αλλά παρόλα αυτά μπορούν να επωφεληθούν από τις υπηρεσίες της θερμοκοιτίδας, λαμβάνοντας συμβουλές και άλλη βοήθεια ακόμη και ηλεκτρονικά.

Το χρονικό διάστημα που μια εταιρεία δαπανά σε ένα πρόγραμμα επώασης μπορεί να ποικίλλει σημαντικά, και εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του τύπου της δραστηριότητας που ασκεί και του επιπέδου της εμπειρίας του επιχειρηματία. Π.χ. οι επιχειρήσεις με αντικείμενο τις βιοεπιστήμες, απαιτούν περισσότερο χρόνο παραμονής σε ένα πρόγραμμα επώασης ώστε να μπορούν να διαθέσουν ένα προϊόν ή μια υπηρεσία στην αγορά. Κατά μέσο όρο, οι επιχειρήσεις περνούν 33 μήνες σε ένα τέτοιο πρόγραμμα. Πολλά προγράμματα επώασης θέτουν κριτήρια αποφοίτησης και αξιολόγησης ανάπτυξης, ανεξάρτητα από τον χρόνο παραμονής μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα, όπως είναι τα έσοδα της εταιρείας ή τα επίπεδα στελέχωσής της.

Επιχειρηματικοί τομείς που υποστηρίζονται από προγράμματα επώασης:
Τεχνολογία
Λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών
Επαγγελματικές υπηρεσίες
Βιομηχανία
Διαδίκτυο
Επιστήμες υγείας
Ηλεκτρονική / μικροηλεκτρονική
Τηλεπικοινωνίες
Εξοπλισμός πληροφορικής
Ιατρικές συσκευές
Δημιουργικές βιομηχανίες
Ηλεκτρονικό επιχειρείν και ηλεκτρονικό εμπόριο
Ασύρματη τεχνολογία
Προηγμένα υλικά
Άμυνα / Εσωτερική Ασφάλεια
Ενέργεια
Περιβάλλον / πράσινες τεχνολογίες
Μέσα ενημέρωσης
Νανοτεχνολογία
Κατασκευές
Τέχνες
Αεροναυτική
Εστίαση / είδη διατροφής
Λιανική πώληση
Μόδα
Ξύλο / δασοκομία
Τουρισμός

Τα περισσότερα προγράμματα επώασης επιχειρήσεων είναι «μικτής χρήσης», δηλαδή αναλαμβάνουν επιχειρήσεις από διάφορους τομείς.

Οι θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων έχουν αναγνωριστεί ως ένα μέσο για την ικανοποίηση κοινωνικοοικονομικών αναγκών, όπως είναι:
• Η δημιουργία θέσεων εργασίας και πλούτου
• Η προώθηση του επιχειρηματικού κλίματος μιας κοινότητας
• Η εμπορευματοποίηση της τεχνολογίας
• Η διαφοροποίηση των τοπικών οικονομιών
• Η οικοδόμηση ή η επιτάχυνση της ανάπτυξης των τοπικών συσπειρώσεων βιομηχανίας
• Η ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας των γυναικών και των μειονοτήτων
• Ο προσδιορισμός των πιθανών επιχειρηματικών ευκαιριών
• Η αναζωογόνηση της κοινωνίας
Διαβάστηκε 7454 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2013 17:38
Σοφία Αντωνοπούλου

Διαχειρίστρια του AromaFarm.gr

Ιστότοπος: www.aromafarm.gr E-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.